Prognožu biržas perioda sacensību noteikumi
 1. Sacensību periods - līdz 2021. gada 6. novembrim 23:59Prognožu biržas vispārīgie noteikumi
 1. Prognožu birža ir tiešsaistes rīks (turpmāk – Sistēma), kas tās reģistrētiem dalībniekiem ļauj izteikt prognozes par dažādiem notikumiem pērkot vai pārdodot notikuma akcijas.

 2. Dalībnieki var reģistrēties tikai pēc uzaicinājumiem, piedalās tajā pēc brīvas gribas un bez atlīdzības.

 3. Informāciju, kuru Dalībnieki ir snieguši reģistrējoties drīkst izmantot tikai Sistēmas darbības un funkciju nodrošināšanai.

 4. Reģistrējoties, dalībniekiem nav jānorāda jebkāda informācija, kas tos var identificēt.

 5. Sistēma laiku par laikam dalībniekiem uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par jauniem notikumiem vai tirgus stāvokli. Ja dalībnieki nevēlas saņemt šo informāciju, par to ir jāinformē Sistēmas administrācija, nosūtot e-pastu.

 6. Ir aizliegts tirdzniecībai izmantot vairāk par vienu kontu. Šī punkta pārkāpuma gadījumā konti var tikt dzēsti.

 7. Notikumam, kuram tiek tirgotas akcijas ir iespējami tikai divi iznākumi: piepildījās vai nepiepildījās. Kas iestāsies līdz tajā definētajam termiņam vai tirdzniecības perioda beigām.

 8. Notikuma vērtēšanas termiņā (piepildījās vai nepiepildījās) var nesakrist ar laiku līdz kuram var pirkt vai pārdot tā akcijas.

 9. Tirdzniecība ar akcijām notiek nepārtraukti.

 10. Katram biržas dalībniekam perioda sākumā tiek piešķirti 10 000 punkti kā arī periodiski visiem vai daļai no biržas dalībniekiem var tikt piešķirti papildus punkti.

 11. Mēneša vai iepriekš izziņota perioda beigās var tikt noteikti uzvarētāji, kuriem tiek izmaksātas naudas balvas. Kritēriji uzvarētāju noteikšanai var būt sekojoši:


  • lielākais aktīvu skaits

  • lielākā absolītā vai procentuālā peļņa no visiem vai iepriekš izziņotiem noteiktiem notikumiem


 12. Naudas balvas var tikt piešķirtas visiem, kuri ir piedalījušies noteiktu iepriekš izziņotu notikumu iznākumu prognozēšanā. Šajā gadījumā var tikt noteikts minimālais akciju vai punktu skaits, kāds ir jāizmanto prognozēšanā, lai pretendētu uz balvu.

 13. Notikumu akciju cena laikā kad tās var pirkt vai pārdot var būt no 1 līdz 99 punktiem, kas zināmā mērā atspoguļo to iestāšanās varbūtību.

 14. Sistēma pieļauj pārdot akcijas, kuru jums nav. Tas tiek realizēts tā, ka jūs samaksājat punktu skaitu par akcijām, kuru zaudētu, ja notikums piepildītos, kas ir 100 - CENA. Darbības ir automātiskas un par tām nav jādomā, bet tiem, kas grib saprast mehānismu, zemāk ir skaidrojums:
  a. Sistēma par tirgus cenu nopērk akcijas, kuras Jums aizdod.
  b. Jūs pārdodas akcijas par tirgus cenu un jūsu kontam tiek pieskaitīti punkti, kas iegūti no pārdošanas.
  c. Brīdī kad notikums tiks noslēgts (tā cena būs 0 vai 100) jūs par to cenu nopirksiet akcijas un atdosiet sistēmai. Lai to nodrošinātu, sistēma noņem no jūsu punktu bilances maksimālos iespējamos zaudējumus – 100 punktus.
  d. Šāds darījums jums izmaksā 100 – CENA punktus.

 15. Ja notikums piepildīsies, tad tā visu akciju cena būs 100 punkti, ja nepiepildīsies, tad 0 punkti. Piemēram, ja esat:
  a. Nopircis 3 akcijas notikumam par cenu 30, 32 un 33 punkti un notikums ir piepildījies, tad pēc tā noslēgšanas Jūsu punktu skaits palielināsies par 300 punktiem nodrošinot peļņu (100-30) (100-32) (100-33) = 205 punkti.
  b. Nopircis 3 akcijas notikumam par cenu 30, 32 un 33 punkti un notikums nav piepildījies, punktus pēc tā noslēgšanas nesaņemsiet (punktu skaits nemainīsies) un būsiet zaudējis punktus, kurus esat iztērējis par akcijām 30 32 33 = 95.
  c. Pārdevis 3 akcijas, kuru pirms tam Jums nebija, notikumam par cenu 30, 32 un 33 punkti, kurš piepildījās, punktus nesaņemsiet un būsiet zaudējis (100-30) (100-32) (100-33) = 205, kurus būsiet samaksājis pie pārdošanas.
  d. Pārdevis 3 akcijas, kuru pirms tam Jums nebija, notikumam par cenu 30, 32 un 33 punkti, kurš nepildījās, būsiet 300 - (100-30) (100-32) (100-33) = 95 punktus.

 16. Ja dalībnieks uzskata:
  a. notikums piepildīsies un cena ir atbilstoša tā iestāšanās varbūtībai, akcijas var pirkt
  b. notikums nepiepildīsies un cena ir atbilstoša tā nepiepildīšanās varbūtībai – akcijas var pārdot.Personas datu un sīkdatņu politika
 1. Personas datu apstrādi veic SIA CS Games (reģistrācijas nr. 40103938043) ar mērķi nodrošināt prognožu tirgu dabību domēnā forecaster.lv, informēt to dalībniekus par jaunumiem un identificēt uzvarētājus balvu izmaksai.

 2. Sistēmā glabājas sekojoši dati: ē-pasta adrese, vārds (neobligāts), IP adrese no kuras veikts pieslēgums.

 3. Sistēma izmanto sekojošas sīkdatnes:


  • sīkdatnes viewerId, PHPSESSID un pbauth - lietotāju autorizācijai


 4. Reģistrējoties sistēmā dalībnieki piekrīt personas datu apstrādei.

 5. Servera žurnālfaili netiek saglabāti. Tie var uz īsu brīdi tikt ieslēgti problēmu diagnostikai.